Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Petr Gazdík o krajském školství: Bylo by skvělé v příštích letech trumfnout ještě i Prahu

Petr Gazdík o krajském školství: Bylo by skvělé v příštích letech trumfnout ještě i Prahu

23. 8. 2020

ŠKOLSTVÍ – bezesporu oblast, které věnujete značnou pozornost. Kvůli vzdělávání a budoucnosti vašich dětí či vnoučat, kvůli vzdělávání vašemu. Školství je prioritou i pro STAN. V uplynulých čtyřech letech patřilo krajské školství do kompetence radního Petra Gazdíka. Jaké je jeho hodnocení? Co se chystá?

Petr Gazdík, kandidát na hejtmana

Petr Gazdík, kandidát na hejtmana

Jak se tedy vyvíjelo školství ve Zlínském kraji v uplynulých čtyřech letech? 

Začnu hodnocením jiných, konkrétně Zprávou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z ní vyplývá, že žáci ze Zlínského kraje dosahují nadprůměrných výsledků v testovaných předmětech, tedy matematice, českém a anglickém jazyku, a v mezikrajském srovnání je zde vůbec nejnižší neúspěšnost u maturit. Ministerstvo také uvádí, že Zlínský kraj vyniká vysokou kvalifikovaností pedagogů a nízkým podílem žáků, kteří předčasně ukončili vzdělávání. A ve svém celkovém hodnocení konstatuje, že máme ve Zlínském kraji druhé nejlepší školství v České republice. Což je skutečnost, která nás velice těší a je dokladem, že školství v našem kraje vzalo rozum do hrsti a jde správnou cestou. To, že jde správnou cestou, je i mým hodnocením a odpovědí na položenou otázku. 

Jaké zásadní změny se podařilo prosadit? 

Těch změn je spousta, často systémových. Na školách, které zřizujeme, jsme například zrušili některé obory, o které nebyl zájem nebo které dlouhodobě neměly uplatnění v praxi. Šlo například o některé ekonomické obory. Posílili jsme naopak technické a přírodovědné vzdělávání, jejich absolventům dávají velmi dobré šance na uplatnění na trhu práce. Mohu také prohlásit, že máme nyní velmi kvalitně obsazené pozice ředitelů škol. Ti jsou nyní vybírání ne na základě politické příslušnosti, ale profesních kvalit. Z toho mám opravdu radost. 

A jaké jsou výzvy pro příští čtyři roky. Tedy za předpokladu, že bude školství v kraji i nadále řešit STAN. 

Dlouhodobým problémem českého školství je uplatnění absolventů v praxi. Na jeho postupném odstraňování pracujeme, to je pro nás výzva, i pro příští volební období. Zmínil jsem již posílení nabídky technického a přírodovědného vzdělávání, intenzívněji spolupracujeme s firmami, od kterých dostáváme zpětnou vazbu, koho a s jakým vzděláním chtějí zaměstnat, koho potřebují. V září jsme spustili takzvané kariérové poradenství, které pomůže našim žákům ve výběru správného studijního oboru, ve vazbě na jejich přednosti a zájmy, a samozřejmě ve vazbě na potřeby trhu práce. V této aktivitě je potřeba pokračovat. 

Do praxe chceme také uvést jednu poměrně zásadní novinku: zcela prostupné střední školy. Studenti si budou moci volit předměty podle svého zájmu a schopností, samozřejmostí bude větší propojení s praxí. Budou mít také možnost flexibilního přechodu v průběhu studia z jednoho typu škol na jiný, v závislosti na své výsledky, zájmy a vývoj na rychle se měnícím trhu práce. Všechny tyto kroky nejenom že zlepší vyhlídky konkrétních studentů na úspěch v praxi, ale také zvýší jejich motivaci se vzdělávat. 

Zmínil bych ještě jednu výzvu, která před námi stojí: z již citované Zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplynulo, že školství ve Zlínském kraji je v rámci ČR z pohledu kvality aktuálně na druhém místě, hned za Prahou. A bylo by skvělé se v příštích letech před Prahu posunout. To je velká výzva a cíl pro nás všechny, kteří můžeme krajské školství ovlivňovat. 

Mgr. Petr Gazdík

Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika-zeměpis. Působil jako učitel, starosta Suché Loze, je krajským radním pro oblast školstvím a poslancem. Stál u zrodu hnutí STAN, o kterém říká, že je jediným hnutím v ČR, které skutečně vzniklo odspodu, na základě dobrovolnosti a dobré vůle lidí. Hnutí STAN nyní sdružuje nejvíce kvalitních komunálních politiků v ČR. Více informací o Petru Gazdíkovi lze na www.gazdik.cz nebo na jeho profilech na FB a Twitteru. 

Říká o sobě: „Za svůj největší úspěch považuji to, že se mi daří být dobrým otcem čtyř dětí a dobrým manželem. Z politického hlediska je to RUD neboli rozpočtové určení daní.  Od roku 2013 získávají obce ročně cca 12 miliard korun nárokově navíc. V praxi většina menších obcí získává více peněz, než do roku 2013. Hrdý jsem také na změnu vysokoškolského zákona, kterou jsem prosadil. Studentka, která otěhotní během studia, neztrácí status studenta a nemusí v 26 letech platit zdravotní a sociální pojištění. Hrdý jsem také na to, co jsem vykonal v obci Suchá Loz jako starosta.“ 

 

 

 

Autor: Aleš Durďák