Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Krajské volby 2020 TÉMA PRO KRAJSKÉ VOLBY: Životní prostředí a zemědělství

TÉMA PRO KRAJSKÉ VOLBY: Životní prostředí a zemědělství

14. 9. 2020

Petr Galatík. Podniká a zúročuje desetileté zkušenosti z leteckého průmyslu. Založil také dvě firmy působící v oblasti ekologického zemědělství a ochrany přírody, ale i v gastronomii a sadařství. Trápí ho zhoršování životního prostředí, zemědělství postavené na výkonu za každou cenu.

 

Petr Galatík, člen krajského výboru STAN ve Zlínském kraji, kandidát do krajských voleb

Petr Galatík, člen krajského výboru STAN ve Zlínském kraji, kandidát do krajských voleb

„Řada věcí se v kraji určitě podařila. Toto nelze říci o životním prostředí a o zemědělství.  Zvláště zemědělství „jede“ stále po staru a změny se prosazují zcela omezeně. Podpora přírodě šetrnému zemědělství je nedostatečná," říká jednatel výrobních a zemědělskcýh firem Petr Galatík.

Navrhovaná opatření jsou následující:

  • Zadržet vodu v krajině, tomu mohou napomoci malé vodohospodářské stavby – rybníky, poldry, mokřady, tůně, obnovené meandry, malé splávky na vodních tocích ale také zastavení nebo omezení činnosti melioračních zařízení.  Přímá krajská finanční podpora svépomocné realizace těchto staveb.
  • Podpora obnovy a vybudování remízů, mezí, krajinných prvků, větrolamů, výsadba stromů a keřů – s tím souvisí obnova polních cest. Zmenšení rozloh jednotlivých plodin. I zde je mimo jiné možná krajská finanční podpora
  • Obnova kvality půdy, podpora přírodě vstřícného zemědělství - půdě je nutné vracet humus, nutná je tedy i podpora živočišného hnojení, tedy například. extenzivního chovu skotu. Kraj musí výrazně podporovat tyto kroky.
  • Podpora produkce zdravých domácích potravin a producentů - kraj musí snižovat byrokracii v oblasti kontroly malých producentů, podporovat jejich rozvoj a propagaci.
  • Obnova funkce lesů - výsadba vhodných stromů, úprava vodních poměrů v lese, zadržováním vody poldry, tůněmi a mokřady.
  • Čištění odpadních vod - je potřeba prosazovat vhodné, efektivní a provozně nenáročné technologie.  Nutno také řešit odpadové hospodářství. Toto musí kraj posunout výrazně dále.
  • Výchova nás občanů - kdo máme podmínky pěstujme zeleninu, vysazujme ovocné stromy, prostě žijme s přírodou

Autor: Aleš Durďák