Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Krajské volby 2020 TÉMA PRO KRAJSKÉ VOLBY: Sucho, voda

TÉMA PRO KRAJSKÉ VOLBY: Sucho, voda

15. 9. 2020

Tomáš Chmela. Magistr v oboru Archeologie, studoval na Karlově univerzitě v Praze a dost dlouho si pohrával s myšlenkou akademické kariéry. Volání rodného kraje ale zvítězilo. Starosta města Slavičín. 

 

Tomáš Chmela, starosta Slavičína a kandidát do krajských voleb

Tomáš Chmela, starosta Slavičína a kandidát do krajských voleb

„Voda je tím nejcennějším, co máme, a pokud své smýšlení o ní nezměníme, brzo se z našich životů vytratí. Lidstvo je úžasně chytré, ale vodu, stejně jako krev, vyrobit neumí. Chytrost bych chtěl použít při plánech, jak a kde co nejlépe a nejvíc zadržet vodu," říká starosta města Slavičína.

Navrhovaná opatření jsou následující:

  • Boj s následky extrémních výkyvů počasí – jde o zásadní věc nejen z pohledů měst a obcí, ale celého regionu. Přípravy plánů pro vznik míst, kudy jednou povedou vodovody, budou vznikat vodní prvky, remízky atd. 
  • Boj proti vylidňování vesnic – bezproblémový přístup k vodě je jedním z důležitých faktorů. Evidujeme řadu vesnic, ale i částí měst, kde není dodávka pitné vody samozřejmostí.
  • Vodní dílo Vlachovice – budoucí důležitá zásobárna vody pro občany Zlínského kraje. Obrovská investice státu, která umožní rozvoj nejen přilehlých měst a obcí. 
  • Zlínský kraj jako pomyslný zdroj jiskření – zatím tak nefunguje, není zdrojem, který by zapaloval ohně nápadů a inovací v svém území. Příklad: máme státní či evropské dotace na zadržování vody v krajině – téma je to ale složité, často není žádná projekční připravenost. Kraj může dodat odborníky, kteří pomohou obcím připravit projekty. Za Zlínský kraj pak mohou do Prahy mířit omašličkované stohy kvalitních projektů, které budou podpořeny formou dotací. 
  • Podpora příprav projektů na úrovni pořizování dokumentace - i v dnešní těžké době existují finanční zdroje, ale pokud není kvalitně nachystaný projekt, nemá smysl se o něco pokoušet. V případě jednoduchých stavebních investic se však bavíme o stovkách tisíc korun, což je pro menší i větší obce obrovský problém. Pokud by kraj přispěl například z poloviny celkových nákladů na projekt, dá se už velmi dobře projektová příprava obhájit. Pak už je jen krůček k úspěšné žádosti o dotaci a uskutečněnému projektu.

 

Autor: Aleš Durďák