Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Věslav Michalik: Musíme testovat, trasovat a hlavně pravdivě a jasně komunikovat

Věslav Michalik: Musíme testovat, trasovat a hlavně pravdivě a jasně komunikovat

1. 10. 2020

Rozhovor pro NÁŠ REGION - Novým členem Ústředního krizového štábu se stal starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN). V pracovním orgánu české vlády zastupuje Sdružení místních samospráv ČR.

Věslav Michalik: Musíme testovat, trasovat a hlavně pravdivě a jasně komunikovat

Věslav Michalik: Musíme testovat, trasovat a hlavně pravdivě a jasně komunikovat

Jaké byly Vaše první postřehy z jednání krizového štábu?

Za zásadní považuju to, že naše země má opravdu velký problém s nepropojeností různých IT systémů a přenosem dat mezi různými složkami státní správy. Kdo nemá data v reálném čase, nemůže v reálném čase nic řídit. Investice do digitalizace je zcela nezbytná. Krize ukazuje, že rozdělení agendy informačních technologií mezi tři ministerstva nefunguje. Cesta vede přes estonský příklad, standardizaci softwarové architektury a její závaznost pro celou státní správu. To ale budou úkoly pro příští vládu.

A co je tedy třeba dělat nyní?

I kdyby byla vynalezena vakcína, nebude 100% účinná. Ochrana u starších osob bude slabší, protože jejich imunitní systém je méně responsivní. Mezinárodní šetření ukazují, že čtvrtina až polovina populace odmítne očkování. Takže co zbývá?

Nutné je testování a trasování, omezování kontaktů a zcela jasná komunikace vlády a celé státní správy. Pokud se tohle nedaří zorganizovat, zůstávají jen celoplošná opatření a omezení, která jsou v konečném důsledku ekonomicky neudržitelná. A to je důvod, proč jsme nyní tak neúspěšní.

Testování je u nás pomalé, podobně je na tom Francie. Trasování nefunguje, protože není dobře organizováno a lidé mu nedůvěřují a vyhýbají se detekci. Podobně je na tom Izrael. A vláda komunikuje chaoticky, podmínky se neustále mění, často nejsou dodržovány ani těmi, co je vydávají, podobně je na tom Velká Británie.
Vláda se holedbala, že jsme nejlepší na světě a nyní pravda vychází najevo v podobě tisíců nakažených denně. Pravda vítězí a ukazuje, které vlády vládnou dobře. Příkladem může být Německo, Jižní Korea, Tchaj-wan, kde stačí správně testovat, důsledně trasovat a hlavně pravdivě a jasně komunikovat. Nestačí to k životu bez Covidu, ale stačí to k jakž takž normálnímu životu s ním.

Co konkrétně navrhnete v ústředním krizovém štábu vy?

Štáb by měl projednat zveřejňování kapacity nemocnic a Covid lůžek. Velké nemocnice totiž údajně tají skutečnou kapacitu lůžek před menšími a údajně odmítají pacienty ve vážném stavu. Malé nemocnice pak nouzově přijímají těžce nemocné Covid pacienty, protože je krajské nebo fakultní odmítají převzít s odkazem na nedostatek míst, ale v reportech obsazenosti následně vykazují volná místa. Lékaři denně tráví hodiny obvoláváním nemocnic a hledáním volných lůžek. Neexistují žádné závažné důvody, proč tato data nezveřejňovat. Otevřené sdílení dat naopak zvýší důvěru lékařů a obyvatel v celý systém, umožní veřejnou kontrolu zveřejňovaných statistik a čísel reportovaných jednotlivými nemocnicemi. Veřejná kontrola je velmi důležitá, protože umožní tlak na rozhodování státní správy na základě dat.

Další věc, kterou bych rád projednal, je otázka prevence. Tou se zatím nikdo moc nezabývá, ale je to nejlevnější a má to největší efekt. Není totiž až tak podstatné, kolik lidí má pozitivní test. Podstatné je, kolik lidí onemocní těžce. A oproti jaru už lékaři vědí, že rizikovými skupinami jsou lidé obézní, diabetici, kardiaci, lidé s narušenou imunitou atd. Navrhnu, aby tyto lidi kontaktovali praktičtí lékaři a pojišťovny a poučili je, jak se mají v této době chovat, na co si dávat pozor, jak minimalizovat možnost nakažení. Domnívám se, že když někomu zavolá jeho praktický lékař, tak zpozorní a jeho doporučeními se bude řídit. Je to přeci jen jiné, než když si něco přečtete v novinách.
 

Autor: Tomáš Pergl  |  Zdroj: Náš region