Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 23. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 23. Zastupitelstva Středočeského kraje

15. 4. 2020

které se uskuteční dne 20. 4. 2020 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Návrh programu zasedání 23. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 23. Zastupitelstva Středočeského kraje

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Nákup ochranných prostředků při plnění krizových opatření vyhlášených v rámci nouzového stavu ČR z důvodu výskytu koronaviru

Finanční záležitosti

Poskytnutí příspěvku Radě Asociace krajů České republiky pro rok 2020
z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí ze středočeských fondů

Finanční záležitosti

Změna „Pravidel“ u Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů Dodatkem č. 2 a schválení Programu II 2020 Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů

a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 2_2020

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje -  Program 2020
na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí

Uzavření Smlouvy č. 15S/2020 o poskytování finančních prostředků

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 – převzetí

ručitelského závazku

Doprava

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 13. 1. 2020
do 6. 4. 2020

Různé

Závěr