Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Tiskové zprávy Plzeňský kraj Hnutí STAN postavilo v Plzeňském kraji 62 kandidátek do komunálních voleb

Hnutí STAN postavilo v Plzeňském kraji 62 kandidátek do komunálních voleb

1. 8. 2018

PLZEŇSKÝ KRAJ - Do komunálních voleb 2018 postavilo hnutí Starostové a nezávislí pod hlavičkou STAN nebo ve spolupráci s místními sdruženími 62 kandidátních listin, z toho 10 koaličních (2x s KDU-ČSL, 1x s TOP09, 1x s TOP09 a ODS, 1x PRO Zdraví a Sport a 5x s Občané patrioti a Svobodní). Několik našich registrovaných příznivců a členů v rámci předvolební kampaně sbíralo podpisy a podávalo občanskou kandidátku.

 „Dohromady je to téměř 900 lidí, kteří se ve spolupráci se STAN chtějí aktivně podílet na chodu svých obcí, měnit věci k lepšímu a prosazovat naše základní hodnotové patero. Činí mi neskonalou radost, že je stále tolik lidí, kterým není lhostejný osud domovských měst a obcí,“ říká krajský předseda STAN Pavel Čížek.

 

Hnutí STAN postavilo v Plzeňském kraji 62 kandidátek do komunálních voleb

Hnutí STAN postavilo v Plzeňském kraji 62 kandidátek do komunálních voleb

Seznam větších měst a obcí s našimi kandidáty. Seznam zbylých kandidátek a lídrů naleznete v příloze.

Hodnotové patero

1) Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2) Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3) Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4) Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5) K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být

Autor: Václav Cinádr