Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Tiskové zprávy STAN vyzývá vedení kraje, aby uplatnilo sankce vůči Českým drahám za nedodržení smluvních podmínek o zajištění bezbariérovosti vlaků.

STAN vyzývá vedení kraje, aby uplatnilo sankce vůči Českým drahám za nedodržení smluvních podmínek o zajištění bezbariérovosti vlaků.

9. 3. 2020

Poslední dva roky byli zastupitelé hnutí STAN ujišťováni vedením Olomouckého kraje, že zásadní podmínkou pro výběr provozovatele regionální vlakové dopravy bude bezbariérovost jeho souprav. V květnu 2019 Olomoucký kraj bez otevřeného výběrového řízení podepsal na 10 let smlouvu s Českými drahami na provozování železniční dopravy. Bez vědomí zastupitelstva došlo také ke změně zadávacích podmínek. Nyní se ukazuje, že České dráhy nejsou schopny bezbariérovost zajistit a porušují tak smluvní podmínky. Krajští zastupitelé hnutí STAN vyzývají vedení kraje, aby neodkladně v této věci zjednalo nápravu. 

 

STAN vyzývá vedení kraje, aby uplatnilo sankce vůči Českým drahám za nedodržení smluvních podmínek o zajištění bezbariérovosti vlaků.

STAN vyzývá vedení kraje, aby uplatnilo sankce vůči Českým drahám za nedodržení smluvních podmínek o zajištění bezbariérovosti vlaků.

„Kraj by měl vůči Českým drahám bezodkladně uplatnit sankce vyplývající ze smlouvy o provozování vlakové dopravy v Olomouckém kraji. Dopravce nedodržel podmínku o zajištění bezbariérovosti, pro mnohé občany je tak velice obtížné se do vlaku vůbec dostat. Například ve Skrbeni musejí cestující překonávat až 60 centimetrový výškový rozdíl. To je nepřijatelné,“ říká krajský zastupitel Petr Daněk (STAN).

Zastupitelé dostali smlouvu mezi Olomouckým krajem a Českými drahami pouze k nahlédnutí těsně před jejím podepsáním v květnu 2019. Oproti usnesení zastupitelstva z prosince 2018 došlo ke změně zadávacích podmínek. V zadávacích podmínkách byl bez vědomí zastupitelů změněn požadavek nízkopodlažního vozidla v celé délce na požadavek nízkopodlažní části alespoň v rozsahu 25 %. Požadavek na nízkopodlažnost vozidla je upřesněn dodatkem o nízkopodlažním nástupu u nástupišť s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Vlaky Stadler, které České dráhy pro provoz v Olomouckém kraji pořídily, však mají nástup ve výšce 760 mm nad temenem kolejnice. Žádné nástupiště v České republice ale není na takovou výšku konstruováno.  

„Zaráží nás přístup některých představitelů kraje, zejména pana náměstka pro dopravu Zahradníčka, kteří celou věc až dosud bagatelizovali a omlouvali ji tím, že se připravuje rekonstrukce problematických nástupišť. Vlaky Stadler, které České dráhy provozují, nejsou bezbariérové, jsou stavěny podle zcela jiných norem a i na nových nástupištích budou muset cestující překonávat 20 centimetrů výškový rozdíl. To je pro vozíčkáře, rodiče s kočárky, seniory nebo lidi o berlích problém,“ říká předseda krajské organizace STAN Radek Brázda a naráží na fakt, že například na Jesenicku byly rekonstruovány perony nedávno, řada z nich ale pouze na výšku 200 mm, takže cestující ze Stadlerů budou v Ostružné nebo Horní Lipové muset překonávat výškový rozdíl dokonce přes půl metru.

„Vyzýváme vedení Olomouckého kraje, aby v této věci neprodleně zjednalo nápravu. Zjevně není dodržena podmínka o bezbariérovosti a je na čase uplatnit sankce, které vyplývají ze smlouvy. Dopravce musí pro Olomoucký kraj neprodleně zajistit jiné vhodné vozy podle požadavků smlouvy. V opačném případě požadujeme, aby vedení Olomouckého kraje prověřilo možnosti odstoupení od smlouvy,“ dodává předseda krajských zastupitelů STAN Radim Sršeň. 


Kontakty:
 
Radek Brázda
Předseda STAN Olomoucký kraj
737 260 606
radek.brazda12@gmail.com
 
Petr Daněk
Krajský zastupitel STAN
777 122 518
petrdanek@mujmail.cz
 
Radim Sršeň
Předseda krajských zastupitelů STAN
603 578 141
radim.srsen@stan.cz
 
Petr Fojtík
Tajemník krajského zastupitelského klubu STAN
774 084 259
petr.fojtik@stan.cz
 
Tomáš Nakládal
volební manažer 
724 324 165
nakladat@gmail.com

Autor: Yveta Sommerová