Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Tiskové zprávy Kraj podpořil prodloužení Baťova kanálu. „Je to drahé, nerentabilní a mimořádně neekologické,“ říkají Starostové a nezávislí.

Kraj podpořil prodloužení Baťova kanálu. „Je to drahé, nerentabilní a mimořádně neekologické,“ říkají Starostové a nezávislí.

20. 4. 2020

Zastupitelstvo Olomouckého kraje neschválilo návrh hnutí STAN, aby se Olomoucký kraj nepřipojoval k Memorandu o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Podle názoru zastupitelů STAN jde o stavbu, která je mimořádně nákladná, nerentabilní, neekologická a v době, kdy celou zemi sužuje sucho i mimořádně nebezpečná.  

 

Radim Sršeň

Radim Sršeň

Za mimořádných bezpečnostních a hygienických podmínek jednalo zastupitelstvo Olomouckého kraje. Jedním z usnesení je i rozhodnutí, že se Olomoucký kraj připojí k Memorandu o prodloužení Baťova kanálu, který má být podle zamýšleného návrhu prodloužen až do Olomouce.

„Prodloužení Baťova kanálu je chybné rozhodnutí a další nesmyslný nápad, který prosazují především titíž lidé, jako kanál Dunaj-Odra-Labe. Tento nápad je drahý, nerentabilní, neekologický a v době, kdy celou zemi sužuje sucho i mimořádně nebezpečný, protože jen přispěje k dalšímu odvádění vody z krajiny. Je špatné, že Olomoucký kraj tento návrh podporuje,“ říká krajský zastupitel Tomáš Müller.  

V současné době není projekt prodloužení Baťova kanálu v souladu s protipovodňovou ochranou. Chybí také přesná finanční analýza. Projekt již dříve odmítlo město Olomouc a další dotčené subjekty.  

„Kanál je na rozdíl od řeky také vysoce nákladný na provoz a údržbu, neboť se v něm musí udržovat stálá výše hladiny. Celému projektu chybí přesná finanční analýza,“ dodává Tomáš Müller.  

Krajské zastupitelstvo také projednávalo akutní otázky spojené s epidemií COVID-19. Zastupitelé za STAN považují za důležité pokračovat v započatých investicích, které pomohou překonat nastupující ekonomickou krizi. 

„Jsme rádi, že kraj oznámil záměr pokračovat v naplánovaných investičních akcích, které pomohou ekonomice a jsme rádi, že vedení kraje osobně vidí velkou příležitost pro region v posilování tuzemského cestovního ruchu. K tomu ovšem nepotřebujeme megalomanský Baťův kanál až v Olomouci,“ sdělil předseda zastupitelského klubu STAN Radim Sršeň. Podle něj by se kraj neměl ještě více zadlužovat, ale měl by na investice použít finanční rezervu, kterou má právě pro případ výpadku daňových příjmů.   

Radim Sršeň zároveň oceňuje, že bude pokračovat dotační program obnovy venkova, což je od počátku volebního období priorita hnutí STAN v Olomouckém kraji. „Díky našemu úsilí došlo k navýšení finančních prostředků v tomto dotačním programu z 20 na 75 milionů korun ročně,“ dodává.

 

Kontakty:
Radim Sršeň
Předseda krajských zastupitelů
tel.: 603 578 141
e-mail: radim.srsen@stan.cz

Radek Brázda
Předseda STAN Olomoucký kraj
tel.: 737 260 606
e-mail: radek.brazda12@gmail.com

Tomáš Müller
Zastupitel STAN 
tel.: 724 859 765
e-mail: tmller@seznam.cz

Petr Fojtík
Tajemník krajského zastupitelského klubu STAN
tel.: 774 084 259
e-mail: petr.fojtik@stan.cz

Tomáš Nakládal
volební manažer 
tel.: 724 324 165
e-mail: nakladat@gmail.com