Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Kandidát do Senátu - obvod 66

Kandidát do Senátu - obvod 66

Marek Ošťádal, a nebo taky Pepin z Hané, se téměř tři desítky let se snaží připomínat, v čem je náš region Hané krásný a originální - hraje a zpívá v kapele Stracené ráj, která zpívá pouze v hanáčtině, pořádá s kamarády v obci hudební festivaly, podílel se na tvorbě učebnice hanáčtiny pro základní školy, která si získává na popularitě. Znáte ho i z Rádia Haná, kde pod přezdívkou Pepin z Hané uváděl několik let zábavné příběhy z naší oblasti.
Kromě toho je od roku 2010 starostou obce Náklo. 

Marek Ošťádal - kandidát do Senátu

Říká, že každý máme svoji identitu – jak lidé, tak i region, ve kterém žijeme, i když se mu zdá, že na to v posledních letech trochu zapomínáme. A ke změně tohoto trendu by chtěl ve své předvolební kampani přispět. Proto se rozhodl kandidovat do Senátu v obvodu č. 66 - Olomouc. Ten se rozkládá od Zábřehu přes Mohelnici, Loštice, Litovel, Uničov, Náměšť na Hané až po Moravský Beroun, tedy region Hané. V tomto ho (kromě jiných) podporuje hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Jeho cílem nikdy nebyl vlastní prospěch, ale prospěch jeho okolí, jeho regionu. Říká, že ať už bude senátor či ne, vždy bude dělat vše pro to, aby o Hané a všem, co je s ní spojeno, bylo ve světě slyšet.

V Senátu chce být něco jako spojka mezi Hanou a státními úřady v daleké Praze. Ze zkušenosti starosty obce ví, že jsou v Praze naše zájmy v mnoha ohledech přehlíženy.

Pojďte do toho s Markem. Rozhodně to nebude nuda. #HanackaRoad66


Sledujte Marka Ošťádala a jeho moudra na facebooku.


Váženi a mili, chtěl bêch vám řict, že dô do teho!

Rozmêslêl sem se, že v našim obvodě zabojôjô o křeslo senátora, abêch muhl v Praze zastôpovat našô krásnó Hanó. Selské rozôm z Hané mosi bêt slêšet!

A čemô se bôdô věnovat?
Sô starosta Nákla, a toš mám zkôšenosť s tém, co lêdi potřebôjó. Rád dêckê vêhovim, ale negdê sô malé pán. Možnosť proklačêt potřebê regióna je tak pro mě vyzvó, keró bêch chtěl vêôžêt.

Kdo mě zná vi, že Haná a jeji kultura a tradice só má celožêvotni zálêba. Hlavně zanikajici nářeči pak propagôjô, kde to jenom de a dělám všecko pro to, abê furt bêlo.

Haná je krásná, ale v pródô časô se měni. Dřivé bêlo vicé remizku, menči pola, vícé rêbniku a krajina bêla opečovávaná s láskó. Přiroda tadê neni pro nás, ale mê do ni patřimê a toš je potřeba jô respektovat. Nebôdô se ôvazovat řetazem k elektrárně, je hromadô iných možnosti, jak svět kolem
sebe chránit.

Hanácká dědina je misto, kde žêjemê. Všeci chcemê, abê se nám tô žêlo dobře a abêsmê gvulêvá každé kravině nemosêlê córat do města. Óřadê bê mělê dostat věči pravomocê, abê muhlê lepšê vêhovět potřebám lêdi a co nende vêřidit na mistě, mělo bê bêt lehky vêřidit na dálkô po internetô.

Uřadê bê mělê pomáhat, a né zavazet.
Eště si mêslim, že každé Hanák bê měl vědět, kdo ho Praze zastôpôje. O senátorovi za dědinê a města kolem Olomóca mosi bêt slêšet a každé hanák mosi vědět, že se na něho muže dêckê obrátit.

A toto si vám dovolôjô s pokoró nabidnót.

Pokuď Vás to zajimá, sledujte mě na tym facebókô, kde vám bôdô poctivě o všeckym řikat. 

A kdêbêste se ptalê, tak volbê bôdó na začátkô řijna. 

Marek Ošťádal & Pepin z Hané
kandidát do Senátu
 
_____________________________________
 
 Vážení a milí, chtěl bych vám říct, že jdu do toho! 

Rozhodl jsem se, že v našem obvodu zabojuji o křeslo senátora, abych mohl v Praze zastupovat naši krásnou Hanou. Selský rozum z Hané musí být slyšet!

A čemu se budu věnovat? Jsem starosta Nákla, a tak mám zkušenost s tím, co lidi potřebují. Rád vždy vyhovím, ale někdy jsem malý pán. Možnost protlačit potřeby regiony je tak pro mě výzvou, kterou bych chtěl využít.

Kdo mě zná, tak ví, že Haná a její kultura a tradice jsou mojí celoživotní zálibou. Hlavně zanikající nářečí pak propaguji, kde to jen jde a dělám vše pro to, aby pořád bylo.

Haná je krásná, ale v průběhu času se mění. Dříve tu bylo více remízků, menší pole, více rybníků a krajina byla opečovávaná s láskou. Příroda tady není pro nás, ale my do ní patříme, a tak je potřeba ji respektovat. Nebudu se uvazovat řetězem k elektrárně, je spousta jiných možností, jak svět kolem sebe chránit.

Hanácká vesnice je místo, kde žijeme. Všichni chceme, aby se nám tu žilo dobře a aby jsme kvůli každé kr*vině nemuseli jezdit do města. Úřady by měly dostat větší pravomoci, aby mohly lépe vyhovět potřebám lidí a co nejde vyřídit na místě, mělo by být snadné vyřídit na dálku po internetu. Úřady by měly pomáhat a nebýt překážkou.

Ještě si myslím, že každý Hanák by měl vědět, kdo ho v Praze zastupuje. O senátorovi za vesnice a města kolem Olomouce musí být slyšet a každý Hanák musí vědět, že se na něho může vždy obrátit.

A toto si vám dovoluji s pokorou nabídnout.

Pokud vás to zajímá, sledujte mě na facebooku, kde vás budu poctivě o všem informovat.

A kdybyste se ptali, tak volby budou začátkem října.

Marek Ošťádal & Pepin z Hané
kandidát do Senátu