Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starosta Boháček: Na začátku starostování bylo třeba zcela změnit systém fungování úřadu

Starosta Boháček: Na začátku starostování bylo třeba zcela změnit systém fungování úřadu

2. 7. 2020

Rozhovor se starostou obce Bílovice nad Svitavou Mgr. Miroslavem Boháčkem pro epravo.cz. Bílovice nad Svitavou se nachází severně od Brna, s nímž jsou spojeny přes městskou část Maloměřice-Obřany autobusovou linkou. Do centra jihomoravské metropole se občané dostanou vlakem za deset minut.

Starosta Miroslav Boháček

Starosta Miroslav Boháček

Obec má bohatou kulturní historii a tradici. V první polovině minulého století byla vyhledávaným místem výletníků a je spojena s mnoha známými osobnostmi kulturního života,  např. novinářem a spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem, básníkem S. K. Neumanem, bratry Josefem a Karlem Čapkem nebo Marií Majerovou. Tato vesnice se může  pochlubit i jedním zajímavým prvenstvím, jímž je Pomník obětem první světové války z roku 1915, který vybudovali členové místního  Sokolu z podnětu právě R. Těsnohlídka.

Krásná příroda a blízkost velkoměsta se stala v uplynulých 20 letech atraktivním  lákadlem pro bydlení a proto  počet obyvatel vzrostl téměř o polovinu. V současné době je k trvalému pobytu evidováno  tři a půl tisíce obyvatel. Tato skutečnost je na jedné straně pozitivní, nicméně to  přináší i nemalé problémy pro vedení obce a mnoho různých zásadních rozhodnutí.


Pane starosto, začneme shrnutím života v obci, jak jste vlastně začínal v komunální politice?

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2010, kdy jsem byl zvolen místostarostou. V roce 2012 pak náhle zemřel starosta a já jsem se stal starostou obce. Pochopitelně nějaký čas trvalo, než jsem se zorientoval v dané  problematice. Začal jsem se pídit po kursech, školeních a seminářích  o legislativě a vůbec po  právních předpisech a zákonech spojených s problematikou obcí. V té době bohužel obec stagnovala, nic se nebudovalo, nic nefungovalo, chyběla místa ve školce, ve škole a nebyla vyřešena infrastruktura obce. Bylo toho mnoho a smyslem bylo začít budovat a zlepšovat především infrastrukturu a vlastně život v celé obci.

Jaké problémy se zpočátku zejména vyskytly? S čím jste se musel potýkat? Jak jste to zvládli?

Ze začátku jsem se musel vůbec zorientovat v systému a problematice komunální politiky, tzn. nastudovat zákon o obcích, správní řád a mnoho  souvisejících právních předpisů. Objevovaly se neustále nové a nové problémy, které nečekaně vyplouvaly na povrch. Každý měl vše údajně domluveno, ale bohužel bez náležitých smluv. Musel jsem proto nejdříve vypracovat a nastavit celý nový systém úřadu a začal jsem tím, že jsme vytvořili místo tajemníka. Tím to dostalo nějakou formu a vše se pomalu začalo  rozjíždět.

Čeho jste na obci dosáhli a co považujete za úspěch?

Od roku 2012, kdy jsem se stal starostou, až do současnosti jsme realizovali několik velkých i menších projektů. Celkově se nám podařilo život v obci rozhýbat, což dokumentuje i zvýšení počtu obyvatel. Realizovali jsme např. protipovodňová opatření ve výši 1 mil. Kč, elektronické služby pro občany ve výši 8 mil. Kč a zabezpečili jsme sociální bydlení pro občany za 19 mil. Kč, rozšířili jsme budovu mateřské školy v hodnotě  17 mil. Kč a vybudovali přístavbu základní školy v částce 7 a půl mil. Kč. Do dalších menších či větších projektů jsme vložili dalších několik milionů. Základní potřeby občanů v obci zabezpečují lékařská zařízení, restaurace, prodejny potravin a dalšího zboží, benzínová čerpací stanice a jiná  zařízení občanské vybavenosti.

Jak jste uvedl, vaše obec investovala do různých projektů mnoho milionů. Nemáte náhodou  problémy se zadlužeností a jak v této souvislosti využíváte dotace?

Investovali jsme sice hodně prostředků obce, ale vždy to byla cca 15% spoluúčast. Vyjimkou byla výstavba obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že se zvýšilo rozpočtové určení daní, mohli jsme si dovolit více budovat. Hlídali jsme rozpočet a podle toho budovali a hledali dotační možnosti. Dávali jsme si ale velký pozor,  abychom se moc nezadlužovali.

Obec má  bohatou kulturní  tradici, jak na toto dědictví navazujete? A co děláte pro vzdělávání vašich občanů?

Jak už jsem se zmínil, zabezpečili jsme rozsáhlou výstavbu a přístavbu mateřské školky a základní školy. Na základní škole jsme vybudovali nové odborné učebny včetně jejich vybavení. V rámci zlepšení komunikace mezi občany bylo vytvořeno nové komunitní centrum a knihovna. Máme poměrně rozšířené sportovní aktivity. Občané se zabývají tradičními sporty, jako je kopaná, tenis, atletika a další. Mateřské centrum Žirafa organizuje rozmanité zábavné a vzdělávací akce.

V zastupitelstvu jste od roku 2012. Co se od té doby podařilo a co zatím ne?

Podařilo se toho hodně. Mezi největší a zásadní věci považuji výstavbu nového obecního úřadu, pošty, knihovny, obřadní místnosti spolu s krásným náměstím. Dále také rozšíření kapacit v základní škole, mateřské škole a zavedení tzv. portálu občana, kde si mohou občané vyřídit svoje věci on-line. Máme také mobilní aplikaci, kde najdou občané vše potřebné.

Pro občany obce jste toho opravdu udělali mnoho. Co mohou naopak  očekávat návštěvníci Vaší obce, kteří k vám zavítají?

V nedávné době byla v rámci sdružení obcí „Časnýř“ vybudována podél řeky Svitavy cyklostezka Bílovice nad Svitavou-Brno-Obřany, která je cyklisty hojně využívána. K  občerstvení slouží několik restaurací, v létě s příjemným venkovním posezením. V letním období se mohou návštěvníci rekreovat také ve dvou rozsáhlých chatových oblastech…

V úvodu rozhovoru jste zmínil, že jste ke své činnosti starosty musel získat potřebné informace a zkušenosti. Kde jste je především získal?

Spoustu informací jsem čerpal z konferencí a seminářů, dále od dlouholetých kolegů starostů, a také na vysoké škole Cevro Institut v Praze.

Co Vám dalo studium na vysoké škole Cevro Institut a proč jste si vybral právě tuto vysokou školu?

Tuto vysokou školu jsem si vybral právě proto, že na ní vyučují nejen akademičtí pracovníci, ale i odborníci z praxe. Získal jsem tak nejen teoretické znalosti o správním právu, územní samosprávě a veřejné správě jako takové, ale také praktické zkušenosti z mnoha oborů veřejné správy. Současně jsem měl možnost nastudovat prostřednictvím doporučené literatury, ale i komunikací s pedagogy školy otázky, které jsem nezbytně potřeboval ke své práci.

V současné době došlo k výraznému omezení aktivit na území celého státu v souvislosti s virovou infekcí. Jak se tato opatření konkrétně dotkly činnosti Vaší obce? Máte v této situaci dostatečné informace ze strany odpovědných orgánů?

Mám pocit, že zde byl zpočátku poměrný chaos, který vytvářeli vládní činitelé,  ministři… Vypadá to, že hodně improvizovali a snad neměli ani zpracovaný žádný krizový plán. Vzhledem k malému počtu informací ze strany státu, kraje a našeho ORP jsem v březnu sám svolal krizový štáb Bílovic nad Svitavou, který byl sestaven z radních a odborníků z oboru zdravotnictví, práva a sociálních služeb. Domluvili jsme se, jak budeme postupovat.

Jakým způsobem Vaše opatření přijali občané obce, jak jim pomáháte a jak jsou informováni?

Občané přijali opatření bez větších potíží. Informovali jsme je prostřednictvím našich informačních kanálů – televize, webové stránky, facebook, mobilní aplikace.

Jaké máte další plány do budoucna – jak zlepšit a zpříjemnit život v obci?

Máme rozděláno spoustu dotačních titulů – mezi ty velké patří např. parkoviště P+R u autobusového terminálu, nový dům služeb, nová hasičská stanice a chystáme územní studii Mlýnského ostrova, kde by mělo vzniknout sportovně-kulturní centrum. Tento rok ještě v obci chystáme vybudování úsekového měření na ulici Obřanská, kde potřebujeme z hlediska bezpečnosti usměrnit řidiče. Máme také podané dotace na multifunkční hřiště ve vnitrobloku školy, pump-trackové hřiště a také na Bílovickou rozhlednu. 

Jaká problematika je u Vás nyní aktuální?

Nyní řešíme elektronizaci veřejné správy, kde dokončujeme portál občana, dále zavedení systému door-to-door svozu tříděných odpadů a výběrové řízení na dodavatele nového komunálního vozidla. Jednám také s Jihomoravským krajem ohledně rekonstrukce průtahu obcí.

 

Zdroj: epravo.cz