Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Tiskové zprávy V Českých Budějovicích by chtěl žít každý!!!

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý!!!

22. 8. 2018

Známá věta, známé město a pokud chcete znát něco více i vy, podívejte se na http://www.AbyTuChtelZitKazdy.cz. Zde naleznete kompletní kandidátku STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a Čisté Budějovice, program a mnoho dalších informací.

 

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý!!!

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý!!!

Naše hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ v Českých Budějovicích spojilo své síly s novým hnutím Čisté Budějovice, vytvořilo koalici pro komunální volby v Českých Budějovicích a připravilo pro voliče velice zajímavou variantu, pro kterou stojí za to hlasovat.

Lídrem kandidátky za STAN je Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., vedoucí katedry obchodu a cestovního ruchu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Za hnutí Čisté Budějovice je lídrem kandidátky Ing. Jan Mádl, který je zároveň jejím předsedou a pracuje jako medicínský reprezentant.

Náš koaliční program pro statutární město České Budějovice se dá rozdělit do následujících 8 oblastí:

ZLEPŠENÍ DOPRAVY A PARKOVÁNÍ

 • MHD a záchytná parkoviště zdarma
 • koncepční řešení všech druhů dopravy včetně pěších a cyklistických tras
 • zjednodušení parkovacích zón 
 • v centru a na sídlištích podzemní parkoviště, parkovací domy a věže pro auta i kola

 

ABY MĚSTO POMÁHALO

 • senioři a batolata bez složenky za odpad
 • respektování potřeb obyvatel v městských částech - podpora územních skupin, pravidelné dotazování
 • přehodnocení priorit pro městskou policii - vyšší bezpečnost, odstranění autovraků
 • podpora spolků a místních komunit - mateřská centra, senioři

 

PŘÁTELSKÁ A TRANSPARENTNÍ RADNICE

 • zodpovědné hospodaření s více než dvoumiliardovým rozpočtem města a v městských společnostech
 • zlepšení informovanosti občanů - městský zpravodaj, nové webové stránky
 • méně byrokracie pro občany, podnikatele a majitele nemovitostí
 • ustanovení městského ombudsmana

 

PROMYŠLENÉ INVESTICE PRO ROZVOJ METROPOLE

 • vize města 2030 - moderní evropská metropole
 • zajištění kvalitní infrastruktury pro všechny veřejné funkce města - dopravu, bydlení, služby, kulturu, sport i průmysl, tj. vyšší investice
 • transparentní společné řešení a sladění investic města s dalšími subjekty
 • profesionální příprava a provedení investic včetně jejich načasování a komunikace

 

CHYTŘÍ LIDÉ, CHYTRÉ MĚSTO

 • startovací bydlení pro přilákání a udržení profesionálů v chybějících oborech - sociální služby, zdravotnictví, technické obory
 • spolupráce s vysokými školami - podpora špičkového vzdělávání v profesích potřebných pro občany
 • zaměření základních škol na rozvoj jazykových a praktických dovedností - finanční a právní gramotnosti
 • podpora podnikání a startupů
 • využití moderních technologií "smart city"

 

VEŘEJNÝ PROSTOR PRO ŽIVOT

 • oživení a využití potenciálu řek a nábřeží
 • revitalizace, omezení dopravy a více zeleně na náměstí i v dalších částech města
 • architektonické a urbanistické soutěže pro rozvoj veřejného prostoru
 • zlepšení estetiky a čistoty města, a to nejen v centru - zatraktivnění parků pro všechny 
 • budování nových a modernizace stávajících dětských hřišť
 • botanická zahrada u řeky, výsadba stromů

 

PODPORA KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

 • podpora umělců a kulturních aktivit 
 • České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028
 • výstavba a údržba venkovních posiloven a sportovišť
 • městská přírodní plovárna na Vltavě
 • spolupráce a podpora sportovních klubů, zejména těch zaměřených na děti a mládež
 • centrální rezervační systém pro sportoviště
 • zatraktivnění města pro turisty i místní obyvatele

 

ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • kvalitní třídění a individuální sběr separovaného odpadu - nové nádoby na odpad, kvalitnější úklid
 • lepší hospodaření s vodou - např. využití dešťové vody z parkovacích ploch pro zalévání zeleně
 • budoucí výstavba s ohledem na využití obnovitelných zdrojů, energetickou úspornost a soběstačnost

 

Více najdete na http://www.AbyTuChtelZitKazdy.cz

 

Autor: Ing. Michal Novák, tajemník STAN Jihočeský kraj