Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

 

 

(25. 9. 2020)

Projekt bioplynové stanice má od městské rady podporu

Nám. Petr Hlubuček
Pražští radní dnes odsouhlasili záměr vybudovat na území metropole městskou bioplynovou stanici. Ta by měla pomoci kvalitně zpracovat a využít biologicky rozložitelné odpady pocházející od obyvatel, živnostníků i průmyslu. Ty v současné době končí ve spalovně či na skládce, v horším případě často i v kanalizaci. Bioplynová stanice může dodávat biopalivo BioCNG vhodné pro nákladní vozy v městském provozu či může doplňovat bioplyn do městské sítě. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(27. 8. 2020)

Dětský domov Charlotty Masarykové projde modernizací

Radka Soukupová, ředitelka Dětského domova Charlotty Masarykové.
Hlavní město Praha rozvíjí služby, které v metropoli dlouhodobě chybí rodinám dětí se specifickými potřebami, a odstraňuje roztříštěnost péče o ohrožené děti. Postupnou proměnou zbraslavského Dětského domova Charlotty Masarykové vytvoří moderní centrum služeb, které bude vycházet z nejnovějších poznatků na poli péče o děti a podpory rodin. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(27. 8. 2020)

Praha uzavře dohodu o spolupráci se společností Nestlé v rámci podpory cirkulární ekonomiky

Praha uzavře dohodu o spolupráci se společností Nestlé v rámci podpory cirkulární ekonomiky
Radní hl. m. Prahy na dnešním zasedání schválili návrh na uzavření dohody o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem a společností Nestlé Česko s.r.o ve využívání veřejné sběrné sítě komunálního odpadu ke sběru použitých hliníkových kávových kapslí. Právě společnost Nestlé je jedním z největších výrobců hliníkových kapslí, uzavřením této dohody bude umožněno občanům odložit i použité hliníkové kapsle, čímž se podpoří jejich využití v rámci cirkulární ekonomiky. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(14. 8. 2020)

Stáda ovcí, koz a skotu spásají pražské stráně i louky

Divoká Šárka v Praze.
Tak jako každé léto se ve vybraných lokalitách v Praze i letos objevila stáda ovcí a koz a také skotu. Spásání porostů představuje tradiční a zároveň k přírodě šetrný a efektivní způsob obhospodařování pozemků ve zvláště chráněných oblastech na území hlavního města. Pastvu zajišťuje a financuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(19. 6. 2020)

Lesy hl. m. Prahy chystají stavbu nového areálu záchranné stanice. Práce by měly začít do konce roku

Nová podoba Záchranné stanice pro volně žijící živočichy.
Lesy hlavního města Prahy získaly stavební povolení pro stavbu nové Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Ta současná se nachází již v technicky nevyhovujícím stavu jak pro zvířata, tak zaměstnance. Nyní bude následovat výběr zhotovitele stavby. Stavba za více než 170 milionů korun by tak mohla být zahájena do konce roku. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(19. 6. 2020)

Praha spouští v Evropě unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok spadištěm se spirálovým skluzem

Praha spouští v Evropě unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok spadištěm se spirálovým skluzem
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky svému unikátnímu technickému řešení propojí spadištěm se spirálovým skluzem pro průtok splaškové vody kanalizační stoky s výškovým rozdílem 27 m na minimální půdorysné ploše. Práce byly zahájeny v srpnu 2016 s investičním nákladem necelých 46 milionů korun. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(12. 6. 2020)

Pod záštitou radní Kordové Marvanové se uskutečnil kulatý stůl s odborníky a zástupci městských částí. Projednali projekt Dostupného družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy

Hana Kordová Marvanová u kulatého stolu k dostupnému družstevnímu bydlení.
Již po druhé se pod záštitou radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hany Kordové Marvanové konal v Rezidenci primátora kulatý stůl s představiteli městských částí, bytových družstev a bank, developerů, architektů a dalšími odborníky, na němž účastníci diskutovali o podrobnostech a vývoji projektu Dostupné družstevní bydlení s podporou hlavního města Prahy. Hlavním tématem besedy u kulatého stolu byly zásady fungování projektu, který je jednou z možností, jak zlepšit bytovou situaci v hlavním městě Praze. O tomto projektu by mělo rozhodnout Zastupitelstvo hl. m. Prahy příští týden. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(21. 5. 2020)

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku
Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Město nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(16. 5. 2020)

Projekt podpory dostupného družstevního bydlení v Praze očima odborníků

Iniciátorka návrhu nového porojektu družstevního bydlení Hana Kordová Marvanová
Odborný tým pod vedením radní hl. m. Prahy Hany Kordové Marvanové připravil ekonomickou a právní analýzu projektu dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města Prahy. Projekt vznikl ve spolupráci s odborníky a bytovými družstvy a zaměřuje na střední příjmovou skupinu obyvatel. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy

(29. 4. 2020)

Lidé, čtěte! – Praha 1 podporuje knihkupectví a antikvariáty

Lidé, čtěte! – Praha 1 podporuje knihkupectví a antikvariáty
V rámci celé České republiky se tento týden konečně otevřely knihkupectví a antikvariáty, před kterými spolu s celým knižním trhem stojí boj o zákazníka, a tedy doslova boj o přežití. Praha 1 se proto rozhodla knihkupce, nakladatele a s nimi autory a další profese podpořit propagační akcí. více

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy