Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Nouzový stav a druhý týden s koronavirem v Praze.

Nouzový stav a druhý týden s koronavirem v Praze.

13. 3. 2020

Vážení a milí členové a příznivci, 

v těchto dnech jsme ze všech stran konfrontováni s nákazou covid -19, která bezprecedentním způsobem zasahuje do našich všedních i pracovních životů a nevyhneme se jí tedy ani v tomto našem newsletteru i proto, že náš předseda Ing. Petr Hlubuček denně od minulého týdne zasedá v Bezpečnostní radě HMP nebo v krizovém štábu HMP a účastní se dalších mimořádných jednání, podílí se na schvalování a uvádění do života všech opatření, která se v souvislosti s novými poznatky neustále proměňují tak, aby v první řadě bylo chráněno zdraví obyvatel nejen našeho města, ale celé země. Apelujeme na veškerá vládou přijatá opatření a doporučení MZ ČR a pomáháme jejich dodržování a implementaci mezi obyvatele: https://www.facebook.com/vitrakusancz/photos/a.1588298914817849/2469522816695450/?type=3&theater

Nouzový stav a druhý týden s koronavirem v Praze.

Nouzový stav a druhý týden s koronavirem v Praze.

Starostové obcí a zastupitelé v místních samosprávách mají odpovědnost, zkušenosti a STAN proto dnes rozeslal obecná bezpečnostní doporučení a pokyny, jak v těchto dnech v obcích postupovat:

Dobrý den,

 zasílám několik bezpečnostních opatření, které mohou obce v těchto dnech dělat:

1. Zajištění základních funkcí nutných pro  fungování obcí a měst – krizové scénáře společností jako jsou energetické společnosti, plynárny, vodárny, odvoz odpadu apod. – jsme s těmito společnostmi v kontaktu monitorujeme, zda jim neubývají kapacity a projednáváme s nimi jejich plány na fungování v krizové situaci

2. Informování veřejnosti v souvislosti s novými situacemi, které postup nákazy přináší:

 • pravidelně aktualizujeme weby obcí a měst (doporučení na výrazné označení informací související s koronavirem)
 • apelujeme na odpovědné chování a vysvětlujeme, že rizikový kontakt není běžný kontakt a pokud se dostanete do rizikového kontaktu s nakaženým, bude Vás kontaktovat KHS
 • apel na osobní zodpovědnost, dodržování hygienických pravidel
 • infolinka obce či města na téma koronaviru

3. Ochrana ohrožených kategorií, zejména seniorů

 • monitorování stavu služeb pro seniory
 • aktivace dobrovolnické sítě, dobrovolných hasičů pro případ kolabování služeb
 • linka pomoci pro seniory s cílem zajistit jim služby, za kterými by museli „ven“ a tím se vystavili nákaze (nákupy, léky, pochůzky, venčení psů)

4. Zajištění zdravotních a sociálních služeb

 • monitorování služeb z hlediska jejich ohrožení karanténou či nákazou
 • zajištění  ochranných prostředků
 • aktivace dobrovolníků, zdravotnického personálu
 • vytipování náhradních a doplňkových prostor pro karanténu či zdravotnické služby

5. Podpora složek IZS a městské policie

 • pravidelné porady složek, příslušných odborů a KHS
 • zajišťování ochranných prostředků, desinfekcí apod.

6. Opatření v hromadné dopravě

 • desinfekce vozů autobusů, tramvají a trolejbusů

7. Opatření k zajištění chodu obecních a městských úřadů

 • desinfekce, úklid
 • zákaz služebních cest
 • omezení porad, školení
 • příprava na práci z domova
 • přesun agend, které vyžadují jednání s občany na přepážky – skleněná přepážka ochrana úředníka i občana

8. Vytváření databáze dobrovolníků a služeb pro případ potřeby, zejména v terénu

 • Český červený kříž
 • neziskovky zaměřené na seniory
 • donáškové a dopravní služby
 • studenti vysokých škol, zejména zdravotnických

9. Úzká spolupráce s obcemi s rozšířenou působností a s kraji

 • obce s rozšířenou působností nám zprostředkují zkušenost místní znalosti
 • spolupráce krajů je nutná – epidemie nezná hranice

 

Souborné informace k nouzovému stavu sepsalo také Sdružení místních samospráv

 

Rada HMP

Program pondělní rady a schválená usnesení jsou k dispozici zde: file:///C:/Users/m000xz007657/Downloads/3114498_1068252__10._Rada_HMP_2020_usneseni.pdf. Ve čtvrtek zasedala také mimořádně RHMP.

Z gesce Petra Hlubučka

10. 3. 2020

V reakci na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dnes v odpoledních hodinách jednala Bezpečnostní rada hl. m. Prahy. Přijala několik nařízení a doporučení ve vztahu ke školství, městské dopravě, příspěvkovým organizacím města a dalším oblastem. Jejich přehled uvádíme:

 

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol, ani domů dětí a mládeže.

·         Bezpečnostní rada kraje nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.

·         Bezpečnostní rada hlavního města doporučila dokončit již započaté lyžařské turnusy a školy v přírodě. 

·         Bezpečnostní rada hlavního města v tuto chvíli nedoporučuje uzavření Galerie HMP, Muzea HMP, Planetária HMP, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Městské knihovny kromě Ústřední knihovny, pokud naplní požadavky dané mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

·         Bezpečnostní rada hlavního města požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), aby vybavil vestibuly metra dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní rada žádá DPP, aby důkladně dbal na zvýšenou dezinfekci všech vozidel.

·         Bezpečnostní rada hlavního města nařídila uzavření interiérových expozic v ZOO Praha. Rada doporučila Botanické zahradě hlavního města, aby zajistila omezený počet návštěvníků v interiérových expozicích.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy doporučila limit pro návštěvu bazénů, které zřizuje (například Na Šutce, Strahov) na sto aktuálních návštěvníků.

·         Bezpečnostní rada hlavního města doporučuje neuzavírat halu 22 Holešovické tržnice jako stabilní místo prodeje potravin.

·         Bezpečnostní rada hlavního města Prahy žádá občany o dodržování stávajících doporučení, zejména těch týkající se osobní hygieny.

·         Bezpečnostní rada hlavního města bere na vědomí, že budou zrušeny školní linky.

·         Bezpečnostní rada hlavního města vyzývá Bezpečnostní radu státu, aby vyřešila nedostatek pracovníků na informačních linkách Hygienické stanice hl. m. Prahy.

·         Navržená opatření a doporučení platí od nynějška do odvolání.

 

 

12. 3. 2020 Zasedání krizového štábu (Nouzový stav)

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/krizovy_stab_hl_m_prahy_doporucil.html

Zavedení krizové linky pro seniory: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zavadi_krizovou_linku_800_160_166.html

13. 3. 2020 Další zasedání krizového štábu - výzva MŠ, aby zachovaly provoz: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/pracovni_skupina_krizoveho_stabu.html

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

Hanka v tomto týdnu uzavřela připomínkové řízení k plošnému zákazu hazardu a naopak započalo připomínkové řízení k vyhlášce na regulaci zábavní laické pyrotechniky. Podrobnosti k oběma návrhům uvedla na svém FB profilu: https://www.facebook.com/HanaMarvanovaSTAN/

 

STANoviny

Pestré čtení napříč celým hnutím přináší březnové číslo STANovin, buďte v obraze: https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/kraje/PHA/STAN_oviny_%2003-20-PHA.pdf

 

Mnoho trpělivosti, rozumu a načerpání nových sil do dalšího týdne v boji koronavirem přeje,

 

Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková