Hlavní stránka Praha 10 O nás na desítce Deset bodů pro desítku

Deset bodů pro desítku

Jednáme na rovinu.

Je normální, že politik zvedne telefon, že odpoví na Váš dotaz, že bude naslouchat Vašim potřebám. Je to funkce placená z veřejných peněz, tedy to má v popisu práce.

Záleží nám na lidech.

Města tvoří lidé. Vztah k místu, ve kterém žijí,  je důležitým faktorem pro kvalitní správu území. Proto je třeba takový vztah posilovat a motivovat lidi v jejich zájmu o Prahu 10. Začíná to ve školce a končí v domově seniorů.

Podporujeme chytrá řešení.

Komunální politika je o těch nejmenších detailech. Právě tam je třeba se zamyslet a nabídnout to nejlepší řešení pro dané místo. Ideologické poučky tady selhávají, je důležité naslouchat a přemýšlet. A nebát se rozhodnout. 

Kultura a školství jsou silové resorty.

Městská část spravuje základní a mateřské školy, To je velká odpovědnost. Máme možnost ovlivnit vzdělání našich dětí v samotném začátku. A to je klíčový okamžik. A za kulturou se nejezdí, kultura se žije. Je tedy důležité jí stimulovat v místě bydliště. Takto alokovaná podpora kultury má pozitivní vliv na kvalitu života v místě. A tu chceme mít co nejlepší, ne?