Hlavní stránka O nás RUD Peníze obci přiděluje rozpočtové určení daní

Peníze obci přiděluje rozpočtové určení daní

3. 11. 2011

Prostřednictvím RUD se totiž zajišťuje financování každé obce. Na to, jak RUD funguje, jsme se zeptali Ing. Věry Kovářové, předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji, které již řadu let bojuje za odstranění diskriminace ve financování obcí.

 

* Co znamená zkratka RUD, paní Kovářová? 
 
RUD je zkratka pro ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém financování všech obcí a měst v České republice. Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%. 
 
* O které daně se jedná? 
 
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických a právnických osob a některé další. 
 
* Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce? 
 
Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných se sídlem na území obce, velikost katastru obce. A potom koeficienty v závislosti na velikosti obce. 
 
* Má vliv na výši příspěvku ekonomika? 
 
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší a naopak. V době hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají. 
 
* Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích? 
 
Ano, zjednodušeně řečeno, čím větší obec či město, tím je příjem na obyvatele vyšší. 
 
* Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou? 
 
Rozdíl je 4,5násobek. Nejchudší obce dostávají v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha 31 700 Kč. Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný. 
 
* Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připravený Ministerstvem financí? O co v ní jde? 
 
Má snížit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na trojnásobek. Je výsledkem dlouhodobého úsilí Sdružení místních samospráv ČR a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. 
 
* Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům? 
 
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1 400 až 2 400 Kč na obyvatele až do velikosti 20 tisíc obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst. 
 
* Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD? 
 
7 miliard z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vždy rozdělovány transparentně, 1,5 miliardy z rozpočtu ministerstva školství na počet žáků ve škole a 5 miliard půjde z rozpočtu čtyř největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. 
 
* Proč se odebírají peníze právě čtyřem největším městům? 
 
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim náležely neprávem. Např. na jednoho Plzeňana je v současné době dvakrát více peněz než na jednoho občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně - obě města jsou statutární a plní stejné funkce a povinnosti. 
 
* Nebude to pro tato města složité? 
 
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát více než ostatní obce. 
 
* Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přece do Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde? 
 
Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do okolních měst a obcí za rekreací. Vpodstatě tři dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad. A obce? Ty také financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově, používá místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale trvale jsou tito občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo své firmy. Praha pak za ně dostává 31 700 Kč na1 obyvatele včetně 30 % jejich daňové povinnosti z podnikání a obce, ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci systému RUD ani korunu. 
 
Foto popis| Ing. Věra Kovářová již řadu let bojuje za odstranění diskriminace ve financování obcí 
 
Regionální mutace| Náš region - severozápad

Autor: Náš region