Hlavní stránka O nás RUD Levičáctví podle premiéra Nečase

Levičáctví podle premiéra Nečase

11. 9. 2011

Pan premiér ve svém článku pro E15 označil současný návrh Ministerstva financí na spravedlivější rozdělení sdílených daní mezi obce a města za "levičácký", protože má, jak pan premiér řekl, "jánošíkovsky bohatým brát a chudým dávat".

 

Podle premiéra jsou těmi bohatými Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, těmi chudými ostatních 6241 měst a obcí České republiky. Máme si slova pana Nečase vyložit tak, že rozdělení Česka na 4 "bohatá" města a 6241 "chudých" obcí je "pravičácké"? 
 
Stát rozděluje mezi obce a města cca 120 miliard Kč. Těch 120 miliard vyprodukovali všichni občané této země. Podle Listiny základních práv a svobod jsme si všichni rovni, tedy všichni občané mají stejný nárok na svůj podíl z oněch 120 miliard. Je to "levičácké"?
 
Protože hlavní města zajišťují každému státu jistou reprezentativní funkci, je běžné, že ostatní občané část "svého" podílů z daňových výnosů přenechají právě hlavnímu městu. Obdobně to platí i pro města krajská či regionální centra. Takže občané malých obcí a měst jsou ochotni se vzdát části svého nároku na vybrané daně ve prospěch měst větších, regionálních center či hlavního města. V Evropě se to děje tak, že občané přenechají hlavnímu městu tolik ze "svých" daní, že jeho příjmy na hlavu jsou 2-3x větší než u malé obce či městečka. Regionální centra mají cca 1,5x více, krajská města jsou na tom na hlavu lépe o cca 10% než všichni ostatní.Ve skutečnosti nejde o to, že by občané "bohatých" velkých měst něco odevzdávali svým "chudým" příbuzným, ale o proces právě opačný. Bohužel v České republice je toto přerozdělování zcela nesystémové (Plzeň je na tom skoro 2x lépe než České Budějovice či Olomouc) a silně vychýlené v neprospěch 80% obyvatel této země. Je snaha to napravit projevem "levičáctví"?
 
Většina z nás zavítala k sousedům do Německa či Rakouska. Většinou obdivujeme, jak jsou jejich městečka a obce pěkně udržované, všude uklizeno, čisto, upravená veřejná prostranství, fungující veřejné služby. O něco více než dvakrát vyšší příjem na hlavu ve srovnání s nejmenší obcí stačí Vídni k tomu, aby vypadala tak, jak vypadá. Menším městům v Německu a Rakousku zase takový poměr umožňuje vypadat tak, jak bychom chtěli, aby vypadaly i naše obce a města. V navrhovaném systému bude pořád Praha dostávat trojnásobek, regionální metropole jako Brno či Ostrava 1,5 násobek. Proč to je "levičácké"?
 
http://veslavmichalik.blog.idnes.cz/c/209609/Levicactvi-podle-premiera-Necase.html

Autor: blog.idnes.cz Věslav Michalik