Hlavní stránka Info a média Komentáře Podpora změny RUD

Podpora změny RUD

5. 9. 2011

Vážené poslankyně, vážení poslanci, Vážené paní senátorky a páni senátoři, žádáme Vás o podporu a přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou zpracovalo Ministerstvo financí CR a předalo do připomínkového řízení.

 

      Stávající znění zákona dlouhodobě silně znevýhodňuje obce a města do 150 000 obyvatel při rozdělování sdílených daní a diskriminačně  omezuje jejich rozvoj v důsledku podfinancování.
 
     Není možné, aby několik velkých měst čerpalo na  úkor drtivé většiny ostatních neúměrně vysoké  finanční prostředky ze státního rozpočtu a vytvářelo tak nedobrou atmosféru a dojem, že menší města a obce nejsou schopny účelně vynakládat vlastní finanční prostředky. Tento systém nutí obce žadonit o dotace, což znamená i vynakládat nemalé finanční prostředky do přípravy projektů, jejichž úspěšnost je velmi nejistá.
 
     Drtivá většina představitelů měst a obcí má zájem na rozvoji svých regionů, a  proto Vás tímto žádáme, abyste podporou novely zákona a rozpočtovém určení daní jim toto umožnili.
__________________________________________________________________________________________
 
 
PaedDr. Václav Petrus
starosta města
 
MĚSTO  ŠVIHOV
Nám. E.Beneše 38, 340 12 Švihov  

Autor: Tisková zpráva